ObchodPrototypy, 3D modely, výroba foremObchodní podmínky
Kabel ke svíčkám - červený, délka 10m
ihned
400Kč
včetně DPH
Kabel ke svíčkám - červený, délka 10m

 

Provozovatel e-shopu:

Fakturační údaje:
Jan Papírník

Chlístov 122

675 22 Stařeč


IČ: 74521951

DIČ: CZ8402213963

 

 

Objednávky:

Objednávat lze jedním z následujících způsobů:

 • v e-shopu: www.tatra603.cz
 • e-mailem:  info@tatra603.cz
 • poštou: Jan Papírník - Tatra603.cz, Chlístov 122, 67522 Chlístov
 • telefonicky: 739411638 (telefonické objednávky je NUTNÉ písemně potvrdit některým z výše uvedených způsobů)

 

Každá objednávka musí obsahovat:

 • jméno objednavatele, u firmy pak název firmy, jméno kontaktní osoby a IČ a DIČ
 • dodací adresu
 • telefon a e-mail
 • číslo a datum objednávky
 • způsob odběru zboží (poštou, osobně na prodejně)
 • způsob úhrady (dobírkou, převodem, hotově na prodejně)
 • seznam objednaných položek, množství a případně cenu

 

Zrušení objednávky:

 • Případné zrušení objednávky je možné pouze pokud ještě daná objednávka nebyla expedována
 • Zrušení objednávky je možno pouze telefonicky nebo e-mailem - jan.papirnik@tatra603.cz
 • Pokud již byla objednávka expedována a zákazník ji nepřevezme, je povinen uhradit provozovateli e-shopu vynaložené náklady na přepravu zásilky

 

Dodací podmínky:

 • Dodací termín je závislý na dostupnosti zboží, tuto informaci zjistíte u každého produktu, kde je zobrazena skladová dostupnost
 • Standardně odesíláme zboží k zákazníkovi českou poštou. Zboží lze po dohodě zaslat i jiným způsobem nebo vyzvednout osobně na naší provozovně.
 • Dodací termíny u skladových položek 48hodin od objednání, ostatní zboží 2-4 týdny

 

Platební podmínky:

 • Platba je možná předem (zálohovou fakturu) nebo v případě objednávky nepřevyšující částku 3000Kč na dobírku
 • U registrovaných firem a stálých zákazníků je možný nákup na fakturu Penále při prodlení je stanoveno na 0,05 % za každý den prodlení po splatnosti faktury
 • Zboží je do zaplacení majetkem firmy Jan Papírník
 • U zboží nad 3 000Kč může prodávající požadovat uhrazení zálohy předem

 

Cena dopravy:

 

Ceny přepravy jsou závislé na výběru přepravní společností. 

Česká pošta - obálka A4: 100,-

Doprava standartních zásilek přepravní spoelčností Česká pošta nebo DPD: 200,-

Balíkovna: 80,-

Zásilkovna: 100,-

Toptrans pro těžké zásilky: 1000,-

 

Stav zboží:

Pokud není uvedeno jinak, vždy se jedná o nové zboží 

 

 

Vrácení zboží:

 • Zákazník má ze zákona právo zboží vrátit do 14 dnů bez udání důvodu
 • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, včetně dodaných obalů a prodejního dokladu. V opačném případě jsme oprávněni účtovat cenu nutnou k uvedení zboží do původného stavu.
 • Vrácené zboží musí být zasláno běžným balíkem, NE na DOBÍRKU!!!
 • O zaslání vráceného zboží nás prosím informujte, abychom balík mohli převzít, případně vyzvednout na poště.
 • Na zboží vrácené v zákonné lhůtě 14 dnů bude vystaven dobropis a peníze budou zaslané na účet zákazníka do 14 dnů od obdržení.

 

Záruční podmínky:

 • Reklamaci zjevně patrných závad je nutno uplatnit do 10 pracovních dnů (14 kalendářních dnů) po doručení nebo převzetí zboží. Na pozdější reklamaci zjevných vad nebude brán zřetel.
 • Reklamačním místem je sídlo firmy Jan Papírník uvedené na stránkách e-shopu a při reklamaci je nutno předložit prodejní doklad.
 • Bez zbytečného prodlení bude posouzena oprávněnost reklamace a výrobek bude nahrazen novým nebo jsou vráceny peníze.
 • Záruční doba je u všech výrobků minimálně 1 rok.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR") je Společnost Jan Papírník, IČO: 74521951
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.
Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:
- plnění smlouvy mezi správcem a kupujícím,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení),
- souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží.
Správce uchovává osobní údaje:
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze správci. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Příjemci osobních údajů jsou osoby:
- podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozování e-shopu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Kupující má právo:
- na přístup ke svým osobním údajům,
- na opravu osobních údajů,
- na výmaz osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracování,
- na přenositelnost údajů,
- odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email info@tatra603.cz
Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, stačí odeslat e-mail na info@tatra603.cz .
Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.